Velkommen til alle nye såvel som nuværende medlemmer.

Har I spørgsmål, som I ikke kan finde svar på her på hjemmesiden - kan I altid kontakte bestyrelsen.

KOMMENDE AKTIVITETER

SE KALENDER
 

KONTINGENT

(seneste opdatering sept. 2017)

 

AKTIVITET

ÅRGANG

PRIS

1. Miniton

3-10 år

250,00 halvårligt

2. Ungdomstræning med træner og bolde

u/18 år

500,00 halvårligt

3. Seniortræning/spil incl. bolde

o/18 år

700,00 halvårligt

4. Motions fællesspil eller banetimer

o/18 år

450,00 halvårligt

5. Turneringsspil alene (uden træning)

o/18 år

200,00 halvårligt

6. Aktivt medlemskab

Alle

100,00 halvårligt

7. Passivt medlemskab

Alle

  50,00 halvårligt

 

Spilletider og hold kan ses på: Link

 

BETALING

Opkræves halvårligt

Betaling 15. august    for perioden 1/9 til 31/12

Betaling 15. januar    for perioden 1/1 til 30/4

 

 

Den først betaling foretages via klubbens hjemmeside.

Herefter opkræves fremtidige betalinger automatisk.

 

Her modtages:
Evt. anden indbetaling til klubben kan ske via bank på regnr.: 9388 - kontonr.: 7900 643 866, husk da altid at opgive navn og hold/aktivitet.

  

RETTIGHEDER

 

1. En ugentlig træning

 

2. medlemskab af denne gruppe giver ret til:

-   at deltage på op til 2 forskellige hold/banetimer ugentligt

     (yderligere hold/banetimer koster ekstra kr. 300 halvårligt)

-   at deltage på turneringshold

 

 

3. + 4. medlemskab af denne gruppe giver ret til:

-   at booke ”ledige” timer via GBK’s hjemmeside (funktionen er under udvikling)

-   at deltage på ”motions-turneringshold”

-   at deltage i kommune- og klubmesterskab

-   tilmelding på mere end 1 hold, giver automatisk 60% rabat på alle ekstra tilmeldinger 

 

5. deltage på 1 turneringshold for GBK.

 

6. medlemskab af denne gruppe giver ret til:

-   at afløse medlemmer med faste timer/hold

 

7. medlemskab af denne gruppe er udelukkende en støtte til klubben – ingen spilleret.

 

BOOKING (funktionen er først under udvikling)

Det er muligt at booke sig ind på ledige timer hvis man er medlem af gr. 3, gr. 4 eller gr. 2 m/voksenopsyn eller – tilladelse.

Der kan kun bookes 1 time pr. medlem.

Der skal være min. 2 medlemmer til at booke en bane.

Den bookede tid skal være brugt, inden en ny time/bane kan bookes.

 

 

 

NYE MEDLEMMER


Nye medlemmer opretter sig på: Link
Derefter tilmelder medlemmet sig hold på: Link

Den først betaling foretages via klubbens hjemmeside.

Herefter opkræves fremtidige betalinger automatisk.

 

For vejledning kontakt:

Gruppe 1 - 2 (ungdom) - Link

Gruppe 3 - 6 (senior) - Link

 

 

 

UDMELDELSE

 

Man er automatisk medlem fra år til år, hvis man ikke melder sig ud.

Udmeldelse skal ske til samme personer som nævnt ovenfor.

 

Der ydes ingen refusion af kontingent, hvis man melder sig ud inden en periode/sæsons udløb.