Velkommen til alle nye såvel som nuværende medlemmer.

Har I spørgsmål, som I ikke kan finde svar på her på hjemmesiden - kan I altid kontakte bestyrelsen.

KOMMENDE AKTIVITETER

SE KALENDER
 

KONTINGENT

(seneste opdatering sept. 2017)

 

AKTIVITET

ÅRGANG

PRIS

1. Miniton

3-10 år

250,00 halvårligt

2. Ungdomstræning med træner og bolde

u/18 år

500,00 halvårligt

3. Seniortræning/spil incl. bolde

o/18 år

700,00 halvårligt

4. Motions fællesspil eller banetimer

o/18 år

450,00 halvårligt

5. Turneringsspil alene (uden træning)

o/18 år

200,00 halvårligt

6. Aktivt medlemskab

Alle

100,00 halvårligt

7. Passivt medlemskab

Alle

  50,00 halvårligt

 

Spilletider og hold kan ses på www.grenaa-bk.dk

 

BETALING

 

Opkræves halvårligt

Betaling  15. august for perioden 1/9 til 31/12

Betaling 15. januar   for perioden 1/1 til 30/4

 

 

Den først betaling foretages via klubbens hjemmeside med dankort.

Herefter opkræves fremtidige betalinger automatisk.

 

Har du ikke dankort, kan der betales via bank :

Reg. nr. 9388- konto nr. 0000643866. HUSK AT ANGIVE NAVN OG HOLD 

 

 

RETTIGHEDER

 

1. En ugentlig træning

 

2. medlemskab af denne gruppe giver ret til:

-   at deltage på op til 2 forskellige hold/banetimer ugentligt

     (yderligere hold/banetimer koster ekstra kr. 300 halvårligt)

-   at deltage på turneringshold

 

 

3. + 4. medlemskab af denne gruppe giver ret til:

-   at booke ”ledige” timer via GBK’s hjemmeside (funktionen er under udvikling)

-   at deltage på ”motions-turneringshold”

-   at deltage i kommune- og klubmesterskab

-   tilmelding på mere end 1 hold, giver automatisk 60% rabat på alle ekstra tilmeldinger 

 

5. deltage på 1 turneringshold for GBK.

 

6. medlemskab af denne gruppe giver ret til:

-   at afløse medlemmer med faste timer/hold

 

7. medlemskab af denne gruppe er udelukkende en støtte til klubben – ingen spilleret.

 

BOOKING (funktionen er først under udvikling)

 

Det er muligt at booke sig ind på ledige timer hvis man er medlem af gr. 3, gr. 4 eller gr. 2 m/voksenopsyn eller – tilladelse.

Der kan kun bookes 1 time pr. medlem.

Der skal være min. 2 medlemmer til at booke en bane.

Den bookede tid skal være brugt, inden en ny time/bane kan bookes.

 

 

 

NYE MEDLEMMER

 

Nye medlemmer tilmelder sig hold via www.grenaa-bk.dk

 

Den først betaling foretages via klubbens hjemmeside med dankort.

Herefter opkræves fremtidige betalinger automatisk.

 

For vejledning kontakt:

Gruppe 1 + 2 Lotte Rohde – telefon 21 81 46 03svanegaarden@nrdn.dk 

Gruppe 3 – 6 Henrik Thorup – telefon 24 27 20 88 – ht@edc.dk

 

 

 

UDMELDELSE

 

Man er automatisk medlem fra år til år, hvis man ikke melder sig ud.

Udmeldelse skal ske til samme personer som nævnt ovenfor.

 

Der ydes ingen refusion af kontingent, hvis man melder sig ud inden en

periode/sæsons udløb.