Velkommen til alle nye såvel som nuværende medlemmer.

Har I spørgsmål, som I ikke kan finde svar på her på hjemmesiden - kan I altid kontakte bestyrelsen.

KOMMENDE AKTIVITETER

SE KALENDER
 
 Vil du også være en del af vores sponsor-samarbejde? 
 
Grenaa Badminton klub er en lokal forening med hjemmebane i hallen ved skolen på Skolebakken, Grenaa. De fleste lidt oppe i årene vil nok kalde den Østre Skole.
 
Foreningen har cirka 200 aktive medlemmer, hvoraf cirka 100 er børn og unge under 18 år.I klubben, helt fra Miniton til motionisterne, mener vi, det er vigtigt, at alle har mulighed for at få stillet kvalificeret træning og udfordringer til rådighed, som gør, at klubbens spillere kan gøre sig gældende i kampe og turneringer, både i lokalområdet, men også regionalt og nationalt. 
For at vi kan tilbyde specielt unge og seniorer disse muligheder, kræves der en del ressourcer. 
Disse ressourcer er vores frivillige, ledere og også økonomiske tilskud, heriblandt sponsorater.

Sponsoraterne går til at tilgodese hele klubben økonomisk. Der tænkes på hele klubben i sponsorarbejdet. Alle er vigtige, men der forsøges at holde specielt fokus på ungdomsarbejdet i klubben. Vi skulle jo gerne have ungdomsspillerne med helt op i senior/motionist delen. 

Derfor bruges en del af sponsorindtægten selvfølgelig på at holde kontingentet så lavt som muligt i ungdomsafdelingen.  
 
Vi håber derfor på din støtte, og har i den forbindelse forskellige udkast til et sponsorat, vi gerne vil præsentere for dit firma.
Vi er altid åbne og lydhøre overfor ideer til et samarbejde nu eller i fremtiden.

Samtidig vil vi gerne fortælle lidt om det arbejde, der laves i klubben for, at optimere træningen og spillernes kvalifikationer, samt styrke det sociale aspekt af klubben - som er et indgroet DNA i Grenaa Badminton Klub.
 
Det er vigtigt for os, at du får et indblik i, hvad støtten går til, sådan at det gensidige forhold styrkes, og det økonomiske samarbejde fortsætter.
Eksponeringen kunne for eksempel være skilte i hallen eller logo på det tøj vores frivillige, ledere og spillere bærer ved alle lejligheder.
 
For mere information kontakt sponsorudvalget på: