Velkommen til alle nye såvel som nuværende medlemmer.

Har I spørgsmål, som I ikke kan finde svar på her på hjemmesiden - kan I altid kontakte bestyrelsen.

KOMMENDE AKTIVITETER

SE KALENDER
 

Alkoholpolitik

 

Grenaa Badminton Klub (GBK) har vedtaget følgende retningslinier:

 

Det er for klubben ikke et spørgsmål om at prædike om total afholdenhed, men et spørgsmål om at have en indstilling til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde.

 

Med denne alkoholpolitik, forpligter vi samtidig hinanden til at tage emnet op med klubbens medlemmer. Derigennem håber vi, at kunne være med til at præge de unge i retning af at få et sundt og fornuftigt forhold til alkohol.

 

Retningsliner/regelsæt for indtagelse af alkohol:

 

·        Det er ikke tilladt at medbringe øl eller alkohol på klubbens område, uden forudgående aftale med bestyrelsen.

·        Der udskænkes ikke øl/alkohol til personer under 18 år.

·        Personer der møder beruset op til træning/kamp, bortvises – ved unge under 18 år kontaktes forældrene.

·        Den enkelte deltager er ansvarlig for sin egen alkoholindtagelse.

·        GBK forventer, at klubbens tillidsfolk optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af leder- og træner opgaver i GBK. Overholdes dette ikke, vil pågældende blive kontaktet af GBK´s bestyrelse og gjort bekendt med alkoholpolitikken. Ved gentagelse, vil personen blive frataget sine hverv i GBK.

·        GBK forventer, at klubbens ledere og medlemmer erkender, at alle har et ansvar for, at klubbens alkoholpolitik efterleves.

·        Alle sager omhandlende alkoholpolitik behandles på bestyrelses niveau – bestyrelsen har tavshedspligt.

.     GBK vil ikke acceptere, at foreningens tillidsfolk, medlemmer, forældre og øvrige personer med tilknytning til foreningen kører i bil i påvirket tilstand til og fra kampe og stævner.

.     GBK appellerer til, at chauffører, forældre, trænere, instruktører og holdledere for foreningens ungdomsmedlemmer ikke indtager alkohol i forbindelse med kampe, stævner, opvisninger og lignende.

.     For udskænkning og indtagelse af alkohol ved andre arrangementer, gælder samme retningslinier.

 

Retningslinier for trænere/ledere:

 

·        Ved ansættelse af trænere/ledere informeres de om foreningens alkoholpolitik.

·        Det kræves at emnet tages op af træner/leder på et forældre/spillermøde om året.

·        Trænere/ledere har bemyndigelse til at bortvise påvirkede idrætsudøvere.

 

 

Trænere/ledere/kioskpassere har bemyndigelse til at påtale medbringelse af drikkevarer i foreningen. Hvis påtale ikke efterleves, informeres bestyrelsen.

 

 

GBK forventer, at man omgås alkohol på en sund og fornuftig måde

 

Ændringer af ovenstående alkoholpolitik kan kun besluttes af bestyrelsen. 

 

Grenaa, den 17. oktober 2018

Grenaa Badminton Klub, bestyrelsen