Velkommen til alle nye såvel som nuværende medlemmer.

Har I spørgsmål, som I ikke kan finde svar på her på hjemmesiden - kan I altid kontakte bestyrelsen.

KOMMENDE AKTIVITETER

SE KALENDER

 GBK har forskellige udvalg, som refererer til bestyrelsen.

Bane 7:  Kirsten Hvid Schmidt

Ungdom: Lotte Rohde, Mogens B. Christensen, Tonny Møller, Christian Kirkegaard, Lars Rohde, 

Senior/motion: Henrik Thorup, Mogens B. Christensen

Sponsorudvalg:

Lars Heidemann