Velkommen til alle nye såvel som nuværende medlemmer.

Har I spørgsmål, som I ikke kan finde svar på her på hjemmesiden - kan I altid kontakte bestyrelsen.

KOMMENDE AKTIVITETER

SE KALENDER
 
 
 
Bliv sponsor 
 
Grenaa Badminton klub, er en lokal forening med hjemmebane i hallen ved Østre Skole. Foreningen har ca. 300 aktive medlemmer, hvoraf ca. 100 er børn og unge under 18 år.

I ungdomsafdelingen mener vi det er vigtigt, at vi har mulighed for at tilbyde kvalificeret træning og udfordringer som gør at spillerne kan gøre sig gældende i kampe og turneringer, både i lokalområdet, men også regionalt og nationalt. 
For at vi kan tilbyde de unge disse muligheder, kræves der en del ressourcer. 
Disse ressourcer er vores frivillige, ledere og også økonomiske tilskud, heriblandt sponsorater.

Uden sponsorater vurderer vi, at kontingentopkrævning i ungdomsafdelingen kunne holde en del unge væk fra sporten, da sponsoraterne blandt andet går til at sænke priserne.

Vi håber derfor på Deres støtte, og har i den forbindelse forskellige udkast til et sponsorat, vi gerne vil præsentere for Deres firma.
Vi er altid åbne og lydhøre overfor ideer til et alternativt samarbejde i fremtiden.

Samtidig vil vi gerne fortælle lidt om det arbejde, der laves i klubben for, at optimere træningen og spillernes kvalifikationer, samt styrke det sociale aspekt af klubben - som er et indgroet DNA i Grenaa Badminton Klub.
 
Det er vigtigt for os, at De får et indblik i hvad deres støtte går til, sådan at det gensidige forhold styrkes og det økonomiske samarbejde fortsætter.
Dit firmas repræsentation kunne f.eks. være skilte i hallen eller logo på det tøj vores frivillige, ledere og spillere bærer ved alle lejligheder.
 
+45 23 46 52 31 eller sponsorudvalg@grenaa-bk.dk